Svi početnici sanjaju o danu kada će položiti za majstorsko zvanje, vezati crni pojas i obući hakamu, taj samurajskiji deo odeće koji se nosi u modernom budo svetu. Ponosni mladi shodan – nosilac crnog pojasa 1.Dan – već vidi sebe kako svojim neupućenim prijateljima objašnjava „da hakama nije suknja nego široke panatalone“ kada od iskusnijih vežbača čuje sledeće „sada si shodan, sada počinješ da učiš“. Posle ovog hladnog tuša zaista slede godine treniranja i nova polaganje za 2. dan, za 3. dan itd.

Ali ko je smislio ovaj sistem rangiranja? Da li je on oduvek  postojao u Japanu? I ko i po kom principu dodeljuje Dan zvanja?

 

Rangiranje u tradicionalnim japanskim borilačkim veštinama

 

Osim toga, mislim da se Osensei nije slagao sa takvim sistemo rangiranja. Za njega broj nije bio važan. Jednom kada sam mu donosio poruku pitao me je „Gospodine Jamada, koji ste vi rang?“. Odgovorio sam „Ja sam shodan“ na šta je on rekao „Od danas ja vam dajem sandan (3.dan)“ (smeh). Niko nije poverovao u to. Poznavao sam njegovu ličnost i nisam ovo shvatio ozbiljno. Samo sam odgovorio „Hvala vam mnogo“. Tako se zbilo.
Yoshimitsu Yamada sensei

Razlog za ovaj, nama poprilično neobičan, stav  Osenseija prema danovima u Aikido krije se u činjenici da u tradicionanalnim japanskim borilačkim veštinama nije postojalo rangiranja kako ga mi danas znamo. Da, dobro ste pročitali, rangiranje nije postojalo u vreme kada je Morihei Ueshiba počeo da trenira borilačke veštine, dodeljivanje crnih pojaseva je u stvari moderan izum.

 

U preko 400 godina postojanja organizovanih japanskih borilačkih veština (najstarija školu za koju se zna je Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (天真正伝香取神道流) osnovana je 1447. godine i ona je prva organizovana škola borilačkih veština u Japanu) nisu postojali rangovi, rangiranje, ni crni pojasevi. Sve do 1883. godine koristio se sistem pod imenom Menkyo koji je podrazumevao izdavanje sertfikata kojim se potvrđivala nečija veština u određenoj školi. Broj sertifikata se razlikovao, tako da se u zavisnosti od škole do škole izdavalo od 2 do 8 sertifikata u nedređenim vremenskim intervalima, tačnije onda kada učitelj odluči da je učenik ovladao određenim tehnikama, veštinom ili dosegao nivou u kome može da podučava.

 

Sokaku Takeda je vodio evidenciju o napretku svih učenik zajedno sa sertifikatima  (dozvolama) pod nazivom “Eimeiroku” (英名録) (slika levo).

 

Na desnoj strani se može pročitati da je 1922 godine Morihei Ueshiba  dobio sertifikat za Kyoju Dairi (asistent instruktor) a na levoj strani je zapis da je 1931. godine Sokaku Takeda proveo 20 dana u kući Morihei Ueshibe u Ušigomeu (danas Wakamatsu-cho, adresa Hombu dojo-a) i naučio ga 84 Goshin’yo No Te tehnike.

Goshin’yo no Te (護身用の手) je najviši sertifikat izdat od  Sokaku Takeda u to vreme.

Morihei Ueshiba je svojim predratnim učenicima (npr Minoru Mochizuki, Rinjiro Shirata, Kenji Tomiki) izdavao sertifikate jako slične sertifikatu koji je on dobio od Sokaku Takede, na taj način označavajući njihov napredak i na kraju dajući im mogućnost da sami podučavaju.

 

Uvođenje rangiranja u modernom Budo-u

 

Jigoro Kano (već smo ga pominjali za njegove zasluga za izgled današnjeg aikido gija) osnivač džudoa, je po profesiji bio nastavnik i radio je u japanskom Ministarstvu obrazovanja u vreme kada se radilo na modernizaciji nastavnog sistem kao i generalno celog Japana. On je 1883. godine promovisao Širo Saigoa and Cuneđiro Tomita u rang Shodan u džudou, načinivši ih prvim nosiocima crnih pojaseva u istoriji.

Diploma za 6.Dan izdata 1940, godine Shigemi Yonekawi od strane Morihei Ueshibe. Ono što je zanimljivo je da se na diplomi ne spominje naziv Aikido već “budo ove asocijacije” (koja se u tom momentu nazivala Kobukai)

Kano je Kyu-Dan sistem preuzeo iz japanske igre na tabli Go u kojoj taj sistem postoji još od početka 17 veka i uveo ga u džudo. Iz džuda se ovaj sistem proširo na praktično sve  moderne i većinu tradicionalnih japanskih borilačke veštine u to doba.

 

Zatim se u priču umešao Dai Nippon Butoku Kai (大日本武徳会) – u prevodu Veliko japansko društvo borilačkih vrlina. Ova organizacija je osnovana pod okriljem Japanskog ministarstva obrazovanja u cilju standardizacije i regulacije tradicionalnih japanskih borilačkih veština. Standardizacija je podrazumevala i nazive i način rangiranja između različitih veština i Dai Nippon Butoku Kai je odgovoran za usvajanje imena Aikido za veštinu koju je podučvao Morihei Ueshiba  i početkom četrdesetih godina 20. veka i pored svog očiglednog neslaganja Morihei Ueshiba je po njihovom nalogu  prihvatio Kyu-Dan rangiranje, koje se zadržao do danas.

 

Kyu i Dan, značenje i nazivi

 

級 – kyū/kyu – je japanska reč za razred

段 – dan – je japanska reč za stepenik

 

Očigledno je da su obe reči izabrane da bi označile rang i to na primetno različit način, odvajajući učenička zvanja – razrede od majstorskih zvanja – stepenika, jer se smatra da tek od prvog dana počinje pravo izučavanje veštine. Kyu zvanja se dobijaju od većih ka manjim (6→5→4 itd) dok se dan zvanja dobijaju od manjih ka većim (1→2→3 itd) i uobičajno je da prvo polaganje za odrasle bude za 6 kyu.

 

Nazivi Kyu i Dan zvanja na japanskom se dobijaju tako što se reči Kyu/Dan dodaje odgovarajući broj.

 

Spisak rangova sa izgovorom i nazivom na japanskom

Bez Kyua – Mukju – Mukyū – 無級

6.Kyu – Rokju – Rokkyū – 六級

5.Kyu– Gokju – Gokyū –  五級

4.Kyu. – Jonkju – Yonkyū –  四級

3.Kyu. – Sankyu – Sankyū – 三級

2.Kyu. – Nikju – Nikyū – 二級

1.Kyu. – Ikju – Ikkyū –  一級

 

1.Dan – Šodan- Shodan – 初段

2.Dan – Nidan – Nidan – 弐段/二段

3.Dan – Sandan – Sandan – 参段 / 三段

4.Dan – Jondan –Yondan – 四段

5.Dan – Godan – Godan -五段

6.Dan – Rokudan – Rokudan – 六段

7.Dan – Šićidan – Shicidan – 七段

8.Dan – Haćidan – Hachidan – 八段

9.Dan – Kudan – Kudan – 九段

10.Dan – Đudan – Jūdan – 十段

 

 

Tradicionalno, u aikidou bele pojaseve nosi svi nosioci kyu zvanja dok crne pojasevi i hakame (one široke pantalone sa početka teksta) nose samo majstori. Ovo pravilo se može razlikovati od dođoa do dođoa. U nekim klubovima/dođoima je dopušteno da se hakama nosi i sa 1.kyu- om ili je dozvoljeno ženama da nose bele hakame ali ovi izuzetci se odnose samo na interne treninge tog dođoa.

 

Zanimljivo je da sistem učeničkih pojaseva u boji (beli → žuti → zeleni → plavi → braon → crni) je uveden tek u Evropi 1935. godine od strane još jednog džudiste Mikonosuke Kawashi-ja i takođe se u izuzetcima koristi u dečijim aikdio grupama da bi deca dobila osećaj napretka.

 

Aikikai i izdavanje diploma za dan

 

Zapravo, rangiranje u aikidou je još jedna glavobolja. Ja se lično ne slažem sa sadašnjim sistemom. Izdavanje sertifikata za učitelje je u redu, crni pojas je u redu ali posle toga nema brojeva, nema shodan, nema nidan itd. Ljudi znaju ko je dobar ko nije. Sistem rangiranje danova izaziva kompetativnost jer ljudi onda procenjuju druge „oh, on je 6. dan ali nije dobar, ovaj je mnogo bolji…“

Yoshimitsu Yamada sensei

 

U svetu postoji više organizacija koje izdaju diplome i Dan zvanja. Neke od njih su nastale od strane direktnih učenika Osenseija koji su rešili u nekom trenutku da se odvoje od Hombu dojo-a. Neke od tih organizacija su sa vremenom rasle, druge bi ostajale na nivou nekog dođoa, neke bi se vratile pod okrilje Hombu dojo – a druge bi ga pak napustile.  U ovom tekstu ne želimo da se bavimo tim osim zaključka da se razlozi za to nalaze najčešće u kompetativnosti o kojoj je Yamada sensei govorio

 

Aikido Fondacija, poznatija kao Aikikai ili Hombu dojo (po sali u kojoj je podučavao Osensei) je organizacija pod okriljem Ueshiba porodice, i bavi se popularizacijom i napretkom aikidoa u celom  svetu. Hombu dojo je najveću aikido organizaciju na svetu, koja okupllja najveći broj aikidoka i kao takva, Aikido Fondacija izdaje i diplome za dan zvanja koje su međunarodno priznate

 

Na sajtu Hombu dojo –a postoji niz pravila za izdavanje Dan zvanja, kao i uslov i program za polaganje za Dan i ona bi u najosnovnijem bila:

 

-Dan zvanje se mogu dodeliti samo aikidokama koja je član Aikido organizacije priznate od strane Hombu dojo –a (u našoj situaciji to je Aikido asocijacija Srbije koja poseduje Hombu priznanje a čiji je Seishin aikido dojo član) u zavisnosti od njegovih ličnih mogućnosti i napretka.

 

 

 

1.Dan – Polaganje – 15 godina starosti, Ispitivač nosilac 4.Dan ili višeg zvanja

2.Dan – Polaganje – godinu dana od polaganja za 1.Dan, Ispitivač nosilac 4.Dan ili višeg zvanja

3.Dan – Polaganje – dve godine od polaganja za 2.Dan, Ispitivač nosilac 4.Dan ili višeg zvanja

4.Dan – Polaganje – 22 godina starosti i 3 godine od polaganja za 3.Dan, Ispitivač nosilac 5.Dan ili višeg zvanja

5.Dan – Preporuku može podneti nosioc 6.Dan ili višeg zvanja

6.Dan – Preporuku može podneti nosioc 7.Dan ili višeg zvanja

7.Dan – Prepruka, Hombu dojo donosi odluku

8.Dan – Prepruka, Hombu dojo donosi odluku

 

 

 

Svake godine na ceremoniji Kagami biraki se od strane Doshua dodeljuju visoka zvanja preporukom.

 

Pravila vezana za uslove polaganja su tako postavljena da su više smernice nego čvrsta pravila jer ostavljaju učitelju slobodu da ih odredi tj pooštri ako želi. Učitelji imaju slobodu da sami odrede program za polaganje. Ceo sistem je postavljen jako davno kada su uloge učitelja i ispitivača imali isključivo japanski majstori direktno poslati iz Hombu dojo-a da podučavaju Aikido po celom svetu. Sa napretkom aikidoa u svetu i ogromnim porastom popularnosti aikidoa, broja vežbača i majstora sistem koji je osmišljen da bude nadgledan od malog broja japanskih majstora je počeo da pokazuje sve svoje mane.

 

Za kraj ćemo napomenuti da postoji mogućnosti dobijanja čak i  1.Dan preporukom. U ovom slučaju se plaća viša taksa za izdavanje diplome i nema polaganja.

 

Smatramo da dobijanje majstorskog zvanja predstavlja put, ispunjenen izazovima i ličnim napretkom. Ispunjen treninzima i umorom koji se mora pobediti, i nesigurnostima koje se moraju prevazići. Smatramo da tu ne postoji lakši put i kod nas ne možete dobiti crni pojas preporukom, ali ga možete zaraditi kroz treninge, jer jedino tada će vredeti. Napravite prvi korak i stanite na tatami…

Veliku zahvalnost dugujem Kristoferu Liju koji me je uputio na njegov blog https://www.aikidosangenkai.org/blog/somethings-rank-black-belts-aikido/

za istorijske podatke o rangiranju u Aikidou