U subotu 3. novembra 2018. godine u Sofiji je održan seminar koji je vodio Kei Izava sensei, 6Dan. Aikikai. Izava sensei ja, aktuelnog predsenika Internacionalne aikido federacije, imali smo priliku da  upoznamo u junu kada je prilikom posete Beogradu održao trening za instruktore Nacionalne aikido federacija Srbije -NASFa.

 

Seishin Aikido dojo je imao svog predstavnika u delegacijuNASFa koje je učestvovala na seminaru u Sofiji. Sa seminara su poneti lepi utisci koji uključuju treninge, druženje i obećavaju nova drženja