Bili smo: Easter aikido stage Bazel

U organizaciji Aikido Schule Basel, dojo -a Quaranta sensija, u periodu od 19.-22. aprila 2019. godine održan je uskršnji aikido seminar – Easter Aikido Stage. Ovaj seminar se već 33 godine tradicionalno održava u vreme katoličkog uskrsa i podrazumeva 4 dana intezivnih treninga koje vodi Quaranta shihan uz goste učitelje. Lepa tradicija je i zajendnički doručak učesnika seminara koji se organizuju u samom dojo-u između dva jutarnja treninga

 

dojo AIkido Schule Basel

 

Ove godine gosti učitelji su bili Dorin Marchis 6.Dan  (Rumunija) i Mario Černi 5.Dan (Slovačka) a na seminaru su učestovovale aikidoke iz Švajcarske, Holandije, Nemačke, Makedonije, Srbije i Rumunije.

 

 

 

Sa leva: M.Cerny 5.Dan D.Đuknić 2.Dan F. Marela 7.Dan D.Marchis 6.Dan D.Cingarski 3.Dan

 

2019-05-05T17:30:27+00:00