U organizaciji Aikido kluba Jovica Stanojević održan je seminar kojim je obeleženo 40 godina vežbanja aikida Jelene Vrzić i Mitra Filipovića.

Uz prisustvo aikidoka iz cele Srbije seminaru su prisustvovale i aikidoke iz Italije, Japana, Makedonije, Holandije, Švajcarske

Treninge su držali Mitar Filipović 5. Dan Aikikai, Velibor Vesović 7.Dan Aikikai Domenico Zucco 7.Dan Aikikai i Jelena Vrzić 6.Dan Aikikai.